Haptonómia, perinatális haptonómia

A haptonómia módszerét a holland, élete utolsó éveit Franciaországban töltő Franz Veldman (1921-2010) alkotta meg. Ösztönzői között említhetjük többek közöt Bernard This francia pszichiátert és Francoise Dolto, a gyermek-pszichoanalízis egyik legnagyobb úttörőjét is. Veldman a zsidóüldözések idején, a koncentrációs táborban figyelte meg, hogy milyen nagy jelentősége van a túlélésben az érzelmi kontaktusnak. Ebből a tapasztalásból bontakozott ki a későbbiekben maga a haptonómia, más néven az affektív kontaktus tudománya.

A haptonómia szó a klasszikus görög hapsis (érintés, érzékelés, tapintás) és nomos (törvény, szabály, norma) szavak összetételéből származik. A haptein igéből származó hapto jelentése érintek, újra egyesülök, kapcsolatot teremtek, kapcsolódom, átvitt értelemben: tapintással kapcsolatot teremtek.

haptonómia most baba

A mai orvosi konzultációk, kezelések kultúráját jól ismerjük: minden folyamatot protokollok tesznek szakszerűvé, amelyek meghatározzák a kezelés módját, menetét. Tudjuk jól, hogy ezek miatta  szigorú szabályok miatt szinte sosem nem marad tér és idő arra, hogy egyedi igényeinket, vágyainkat, félelmeinket figyelembe véve kapjuk meg a szükséges ellátást. A haptonómia  pontosan ezt a hiányt pótolja.

A haptonómiában a terápiás viszony, amelynek része a pszicho-taktilis kapcsolat (érintés), lehetőséget biztosít a személyes fejlődésre, ugyanis az emberek közötti, érzelmileg megerősítő megközelítéssel fordul felénk. Arra késztet, hogy használjuk érzelmi képességeinket és erre alapozzuk életutunkat. Ez az érintés eltér mindazoktól a tapasztalatoktól, amelyek orvosi rendelőkben, vizsgálatoknál, egyéb szomatoterápiás módszereknél értek bennünket. Nem erotikus-csábító, és nem is agresszív, egyszerűen csak “meghívó” jellegű. Meghív arra, hogy kapcsolatot teremtsünk, felismerjük, megismerjük érzéseinket, és megerősítSÜK AZOKNAK LÉTJOGOSULTSÁGÁT AZ ADOTT HELYZETBEN, PILLANATBAN. A haptonómia tulajdonképpen nem módszer, hanem az emberi lét művészete, egyfajta életmód, viszonyulás mindahhoz,  ami körülvesz bennünket a szűkebb és tágabb környezetünkben.

Egy ülés fél-másfél órás, de pontos időkeretet a terápia jellegéből adódóan nehéz mondani. A páciens és a terapeuta a beszéden túl érintésekkel lép kapcsolatba egymással. Fontos, hogy a szakember maga is nagy figyelmet fordít érzéseire, átadja magát a páciens élményének, amely egész lényét áthatja anélkül, hogy “elárasztaná”. A terapeuta az érintésen és a szóbeli megnyilvánulásain keresztül meghívja a pácienst érzései átélésére és kifejezésére, és megerősíti őt abban, amit átél. A szakember arra ösztönöz viselkedésével, hozzáállásával, hogy a páciens elengedje magát, hogy bátran beszéljen, hiszen ezáltal hallgathatja meg a terapeuta is, és így erősítheti meg mindazt, amit bizalmasan közöltek vele.

  health haptonómia

A haptonómia olyan, mint egy felfedező utazás: egy bizalmi légkörben, intim közelségben, vagyunk jelen a terapeuta mellett, s közben lehetőséget kapunk belső élményeink megosztása. A haptoterápiás folyamat célja az, hogy hogy a páciens megtapasztalhassa az érzelmi alapbiztonság élményét, biztonságosnak érezze a másokkal való kapcsolódást, megoszthassa érzelmeit, gondolatait, és lehetőséget kap arra is, hogy szenvedéseit kifejezze ebben a gyengéd, finom közegben. A módszer egyaránt alkalmas fájdalmas helyzetek kibontására, és új, erőt adó, feltöltő élmények megélésére. Ennek számos áldásos hatása lehet: a foglalkozásoknak köszönhetően többek között emelkedhet a fájdalomküszöbünk, fokozódhat a testi-lelki stabilitásunk is.

A haptonómia szemlélete számos területen bizonyult eredményesnek. Használjuk a pszichoterápiában, hogy a szenvedő vagy egzisztenciális szorongással, frusztrációval, kiteljesedés hiányával küszködő személyeket hozzásegítse ahhoz, hogy rátaláljanak saját belső életerejükre, s ezáltal visszanyerjék egészségüket.
További alkalmazási területe a haptoszintézis, amely a testi komfortérzetet igyekszik elősegíteni az emberi méltóság támogatása révén. A teljesség érzetének helyreállítására törekszik olyan személyeknél, akiknek testi egységélménye sérült valamilyen pszichés trauma vagy betegség következtében. Poszttraumás stressz esetén az alapbiztonsághoz való visszatalálást segíti. Alkalmazható a palliatív ellátásban, a haldoklók és hozzátartozóik támogatásában, de képes csökkenteni a  fájdalomérzetet akut – és krónikus fájdalmaknál, és segít műtétek utáni regenerációban is.

A haptonómia kiemelt területe a perinatális haptonómia. Várandós anyákkal, várandós párokkal foglalkozik, segíti a szülőpárt a magzattal való kontaktus kialalakításában. amely a csecsemő első életéveiben is folytatódik. A felkészülés után maga a szülés, majd a csecsemő gondozása is haptonómiás szemléletben történik. A perinatális haptonómia célja az apa, az anya, a testvérek és a magzat, majd csecsemő közötti kapcsolat és párbeszéd ápolása, támogatása, az anya biztonság-érzetének erősítése, a baba medencében való tartása, vajúdás- és szülés/szülés támogatás, az újszülött haptonómiás gondozása, tartása. Ezenkívül a haptonómia lágy módszere különösen alkalmas magzati, születéskori vagy kora gyermekkori traumákkal való foglalkozásra is.

haptó

A haptonómia immár hazánkban is elérhető, a módszert maroknyi kis csapat, mozgásfejlesztő, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok alkalmazzák Jean-Luc Deconinck, a belga Szomato-Pszichoterápiás Egyesület elnökének szárnyai alatt. Haptonómiás ülésre bejelentkezni a kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken lehet.

Árvai Nóra